naglowek_rped2016.JPG

Miejsce obrad

Dom Architekta SARP
Rynek 20
24-120 Kazimierz Dolny

 

Program konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień

Pobierz finalny program konferencji oraz nadesłane streszczenia w pliku pdf
(5,4 MB, czas pobierania pliku może wynosić kilkanaście sekund)

 

Program ramowy konferencji

 

Piątek, 8 kwietnia 2016 r.

 

16.00 Otwarcie Konferencji

16.15 - 18.30 Obrady naukowe

19.00 – 21.00 Kolacja

21.00 - 22.00 Koncert Natalii Świerczyńskiej
Wydarzenie kulturalne (dodatkowa opłata 25 zł), bilety rozprowadza Biuro Konferencji w dniu koncertu


Sobota, 9 kwietnia 2016 r.

 

  9.00 - 11.00 Wykłady naukowe, prezentacja doniesień, sesje satelitarne

11.00 - 11.20 Przerwa kawowa

11.20 - 13.30 Wykłady naukowe, prezentacja doniesień, sesje satelitarne

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 - 16.15 Wykłady naukowe, prezentacja doniesień, sesje satelitarne

16.15 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 - 18.30 Wykłady naukowe, prezentacja doniesień, sesje satelitarne

18.30 – 18.45 Sprawy organizacyjne Sekcji Pediatrycznej PTR

18.45 Podsumowanie konferencji

20.30 Kolacja

 

Niedziela, 10 kwietnia 2016 r.

 

Śniadanie i wyjazd uczestników konferencji