naglowek_rped2016.JPG

 

Organizator Naukowy Konferencji

 

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie